Ptaszek Prawy

Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
Instytut Projektowania Architektonicznego
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska
Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland
tel:/fax (+48 12) 628 20 21


Politechnika Krakowska
Wydział Architektury PK ZAMIKA